Οι εξελίξεις και οι εφαρμογές στο χώρο των νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η επικοινωνία, η ασφάλεια, το internet, οι χώροι μαζικής εστίασης, το software και το hardware, ο εξοπλισμός των τουριστικών επιχειρήσεων κ.ά.