Οι Αγορές

Αν και οι βασικές αρχές της Επικοινωνίας έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς των ανθρώπινων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πιστεύουμε ότι η σε βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς ή τομέα δραστηριότητας είναι σημαντική για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε επικοινωνιακού προγράμματος ή δράσης.
Οι βασικοί άξονες στους οποίους έχουμε δραστηριοποιηθεί αφορούν σε:
Τουρισμό – Πολιτισμό – Γαστρονομία – Νέες Τεχνολογίες – Εξαγωγές

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καταγράφουμε τις αγορές στις οποίες επί σειρά ετών έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει εξειδικευμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τουρισμός
M.I.C.E. (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)
Ειδικές Μορφές Τουρισμού
Εκθέσεις
Γαστρονομία
Νέες Τεχνολογίες
SPA
Πολιτισμός
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εξοπλισμός & Υπηρεσίες για Τουριστικές Επιχειρήσεις
Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση
Εξαγωγικές Δραστηριότητες