Για πρώτη φορά, ο χώρος του επιχειρηματικού ταξιδιού απέκτησε ένα ειδικό «βήμα» με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και την ενημέρωση των αγοραστών σχετικών υπηρεσιών.

Το Buyers Club απευθύνεται στα στελέχη εταιρειών, Οργανισμών και Φορέων  που δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό ταξίδι, συνέδρια/ημερίδες, εταιρικές συναντήσεις, incentive, promotions, events κ.λπ., με στόχο την ενημέρωσή τους για τις υπάρχουσες δυνατότητες σε επίπεδο υποδομών και  προσφερομένων υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η D&D έχει πραγματοποιήσει τις εξής 3 ειδικές αγγλόφωνες αυτόνομες εκδόσεις για τη βιομηχανία των M.I.C.E (Meetings, Incentives, Conferences, Exibitions): GREECE: The Conference Destination that makes the difference”, “GREECE: Going Back to Congresss Roots και The Athens-Attica Experience: M.I.C.E. and Plus,

Το πρωτότυπο και μοναδικό στο είδος του, για τα ελληνικά δεδομένα, μηνιαίο ένθετο Buyers Club – Business Traveling στοχεύει στη δημιουργία ενός χρηστικού και αξιόπιστου εργαλείου πληροφόρησης όσων «αγοράζουν» υπηρεσίες που αφορούν σε επιχειρηματικά ταξίδια, συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις, Incentive, τουρισμό υψηλής ποιότητας, αλλά και για την τουριστική βιομηχανία. Απευθύνεται σε στελέχη φαρμακευτικών εταιριών, βιομηχανιών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών, τραπεζών, εμπορικών κ.λπ. επιχειρήσεων, αλλά και στα στελέχη εταιριών, οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται σε Επαγγελματικό ταξίδι, Συνέδρια/Ημερίδες, Εταιρικές συναντήσεις, Εκδηλώσεις και Incentive, αποτελώντας ένα δίαυλο επικοινωνίας και ενημέρωσης  μεταξύ τους.