Ταυτότητα

Η D & D communication αποτελεί το διακριτικό τίτλο της εταιρίας «Κ. Δάφνη & ΣΙΑ Ο.Ε.», που δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο της επιχειρηματικής και τουριστικής ενημέρωσης, καθώς και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού Marketing με πλέον σύγχρονα και καινοτόμα προϊόντα του mobile marketing, του internet, των social media κ.ά.

Στις δραστηριότητες, στα 8 χρόνια λειτουργίας της, εντάσσονται εκδόσεις περιοδικών, ειδικών εκδόσεων, οδηγών, μελετών, καθώς και μία σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα πληροφόρησης και επικοινωνίας για όλους τους εμπλεκόμενους με τον ευρύτερο χώρο του τουρισμού.

Πεποίθησή μας ήταν και παραμένει ότι ο τουρισμός, τόσο ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης όσο και ως ευκαιρία επικοινωνίας, προβολής και προώθησης προϊόντων, ιδεών και πολιτισμού, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στη διεθνή αγορά.       Αν και ξεκινήσαμε με κύρια δραστηριότητά μας τις έντυπες εκδόσεις, παρακολουθώντας από κοντά τις ανάγκες και τις ευκαιρίες για αποτελεσματική επικοινωνία, από τα πρώτα χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με τη συνεργασία φορέων (Δήμων, Επιμελητηρίων, Επαγγελματικών ενώσεων κ.λπ.), επιχειρήσεων και εξειδικευμένων συνεργατών, ποικίλες επικοινωνιακές ενέργειες, όπως δράσεις στο πλαίσιο συμμετοχής σε διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις (συνεντεύξεις τύπου, B2B συναντήσεις, διαγωνισμούς και κληρώσεις κ.λπ.), ημερίδες, διανομή επικοινωνιακού υλικού  (σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) στο στοχευμένο κοινό (target group) επαγγελματικών συνεδρίων μέχρι το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό των τουριστικών εκθέσεων.

Στόχος μας, η δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ δραστηριοτήτων που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό, όπως της γαστρονομίας, του πολιτισμού, του design και της αρχιτεκτονικής, αλλά και κάθε τομέα  «προμηθευτών» εξοπλισμού και υπηρεσιών. Στον τομέα των περιοδικών, η D & D Communication έχει δημιουργήσει το “THE TOYRISM REPORT” και την εφημερίδα “Ε&Υ”. Ειδικές ελληνόφωνες ή / και αγγλόφωνες εκδόσεις για την αρχιτεκτονική και το design, τα SPA, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Γαστρονομία, αλλά και το Συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό, τα City Breaks, τις ειδικές μορφές τουρισμού κ.λπ. σε συνάρτηση με τη στοχευμένη διανομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας.

Παράλληλα, προσφέρει  εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα marketing, σχεδιασμού στρατηγικής και επικοινωνίας, σε παραδοσιακά αλλά και νέα μέσα, όπως τα social media και το mobile marketing, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, η εταιρία  δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

E – STRATEGY: NEWSLETTER & EMAIL SERVICES * Qr codes projects * Mobile Marketing and Solutions * Social Media Marketing and Solutions*

MARKETING: Consulting, μελέτες * σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Επικοινωνίας – Γραφείων Τύπου * Διοργάνωση ημερίδων – LO.O.K * παροχή content για ιστοσελίδες

H D & D Communication είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO – Hellenic Association of Professional Congress Organizers), καθώς και του ACB (Athens Convention Bureau).