Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η D&D Communication ασχολείται με την επικοινωνία και τα επικοινωνιακά εργαλεία από το 2003, ενώ τα στελέχη και οι συνεργάτες της δραστηριοποιούνται στο χώρο της επικοινωνίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν σε αυτούς, πάνω από 20 χρόνια.

Στις δραστηριότητές της εντάσσονται μεταξύ άλλων: Εκδόσεις, έρευνες, οδηγοί, newsletters, σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων, new media, mobile marketing κ.ά.

Η εταιρία και οι συνεργάτες της έχουν υλοποιήσει έργα και έχουν προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο της επικοινωνίας σε όλη την κλίμακα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στα έργα μας καταγράφονται συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές και εθνικής εμβέλειας αλυσίδες, με φορείς εθνικής εμβέλειας, επιμελητήρια, δήμους μέχρι μικρές επιχειρήσεις κ.ά.