Τον Ιανουάριο του 2006, η D&D Communication δημιούργησε ένα πρωτότυπο -και μοναδικό στο είδος του- μηνιαίο ειδικό έντυπο (εφημερίδα) για την αγορά του εξοπλισμού, των προϊόντων και των υπηρεσιών υποστήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και των υπολοίπων κλάδων της επιχειρηματικής αγοράς.

Ο απόλυτος εστιασμός της ύλης της “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” σε θέματα που αφορούσαν τις προμήθειες, την είχε καταστήσει απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης, ενώ ταυτόχρονα ήταν κανάλι επικοινωνίας της ζήτησης και της προσφοράς.

Η σχέση με τις εξειδικευμένες αγορές, που δημιούργησε μέσα από τις ειδικές στήλες της η “ΕΥ”, συνεχίζεται από τον Αύγουστο του 2009 μέσα από τις νέες στήλες με τις οποίες εμπλουτίστηκε το THE TOURISM REPORT”.

Οι ειδικές στήλες-αγορές της “ΕΥ”