Παραγωγή Προωθητικού Υλικού, Content & Άλλες Υπηρεσίες

Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην έντυπη επικοινωνία, στην D&D Communication αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων, prospectus, εταιρικών CD κ.ά.

Η D&D Communication αναλαμβάνει, επιπλέον, τη δημιουργία ή την επιμέλεια περιεχομένου (content) για ιστοσελίδες, αλλά και κειμένων για εταιρικές παρουσιάσεις, profiles, prospectus κ.λπ., ειδικά για τουριστικές επιχειρήσεις, με αποτελέσματα που εγγυάται η 20ετης και πλέον εμπειρία των στελεχών της στον τουριστικό τομέα.

Στις προωθητικές ενέργειες που εξειδικευόμαστε περιλαμβάνονται, επίσης, η προώθηση υλικού, καθώς και η διοργάνωση κληρώσεων στο πλαίσιο των εκθέσεων, στις οποίες συμμετέχουμε κ.ά.

Παραγωγή Προωθητικού Υλικού, Content & Άλλες Υπηρεσίες
Παραγωγή Προωθητικού Υλικού, Content & Άλλες Υπηρεσίες
Παραγωγή Προωθητικού Υλικού, Content & Άλλες Υπηρεσίες
Παραγωγή Προωθητικού Υλικού, Content & Άλλες Υπηρεσίες